Logistieke constructie

Logistieke constructie

Logistieke gebouwen verwijzen naar speciale gebouwen voor logistieke opslag en transport. Logistiek park verwijst naar een plaats waar verschillende logistieke faciliteiten en verschillende soorten logistieke ondernemingen centraal zijn verspreid in de ruimte in gebieden waar logistieke operaties zijn geconcentreerd en waar verschillende transportmodi zijn verbonden. Het is ook een verzamelpunt voor logistieke ondernemingen met een bepaalde schaalgrootte en verschillende servicefuncties.

Om de congestie in het stadsverkeer te verminderen, de druk van de industrie op het milieu te verminderen, de industriële samenhang te behouden, te voldoen aan de ontwikkelingstrend van de logistieke industrie, de vlotte goederenstroom te realiseren, in de buitenwijken of het stedelijk-landelijke randgebied nabij de verkeersaders, een aantal logistieke groepen met intensieve vervoer, opslag, markt, informatie en beheer functies worden bepaald. Door de geleidelijke verbetering van verschillende infrastructuur- en servicefaciliteiten, het bieden van verschillende preferentiële beleidsmaatregelen om grootschalige logistieke (distributie) centra aan te trekken om zich hier te verzamelen en hen schaalvoordelen te laten behalen, heeft het een belangrijke rol gespeeld bij het integreren van de markt en het realiseren van de verlaging van de logistieke kosten beheer. Tegelijkertijd heeft het verschillende nadelige effecten verminderd die werden veroorzaakt door de distributie van grootschalige distributiecentra in het stadscentrum en werd het de basisindustrie die de moderne economie ondersteunt.

Binnen een bepaalde regio hadden alle activiteiten betrekking op commodity vervoer, logistiek en distributie, inclusief internationaal en binnenlands transport, worden gerealiseerd via verschillende operators (OPERATOR). Deze operators kunnen eigenaren of huurders zijn van gebouwen en faciliteiten (magazijnen, ontmantelingscentra, inventarisruimten, kantoorruimte, parkeerplaatsen, enz.) Die daar worden gebouwd. Om te voldoen aan de regels van vrije concurrentie, moet een vrachtdorp tegelijkertijd alle ondernemingen toelaten die nauw verwant zijn met de bovengenoemde bedrijfsactiviteiten. Een vrachtdorp moet ook alle openbare voorzieningen hebben om alle bovengenoemde operaties te realiseren. Indien mogelijk moet het ook openbare diensten voor werknemers en gebruikersapparatuur omvatten. Om multimodaal goederenvervoer aan te moedigen, is het noodzakelijk om een ​​vrachtdorp te bedienen met een geschiktere verscheidenheid aan vervoerswijzen (land, spoor, diepzee / diepwaterhaven, binnenvaart en lucht). Ten slotte is het noodzakelijk dat een vrachtdorp wordt beheerd door één hoofdorgaan (RUN), openbaar of particulier.

Logistieke gebouwen behoren tot openbare gebouwen. Met de snelle ontwikkeling van de tijd worden logistieke gebouwen op een unieke manier gepresenteerd. Exclusieve logistieke parken gaan rechtstreeks naar dokken of luchthavens, en exclusieve distributiecentra gaan rechtstreeks naar verschillende distributielocaties en vormen zo een uniforme logistieke keten.

100

Logistiek Park Magazijn

108

Logistiek distributiecentrum